صفحه اصلی تعمیرات کلی و جزئی ساختمان

تعمیرات کلی و جزئی ساختمان

تعمیرات کلی و جزئی ساختمان به همه مواردی اشاره دارد که مرتبط با بنایی، تعمیرات و نظافت ساختاری در ساختمان می شود. برخی از این موارد عبارتند از:

نماشویی

کف شویی، سرامیک

لوله کشی

نقاشی

تاسیسات

و …